S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Klenební technika Benedikta Rieda

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá klenební technikou Benedikta Rieda a jejím místem ve vývoje gotických kleneb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten