Publikace

Klenební technika Benedikta Rieda

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá klenební technikou Benedikta Rieda a jejím místem ve vývoje gotických kleneb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten