Publikace

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Monografie předního repezentanta česko-latinského humanismu jagellonské éry. Zahrnuje všechny aspekty života jeho doby, především umění a knižní kulturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten