S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

La prima ricezione del De re aedificatoria di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

La prima ricezione del De re aedificatoria di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten