S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Giovanni Pisano, the Dominicans, and the Origin of the Crucifixi Dolorosi

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The crucifixi dolorosi were traditionally believed to be a product of Central European, especially German culture.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten