S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Color faciei: Court Aesthetics, Franciscan Theology, and Sculptor's Pride in the Tombstone of Margaret of Brabant by Giovanni Pisano

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The Tombstone of Margaret of Brabant in Genova by Giovanni Pisano should not be interpreted on the basis of one key only. It is neither an expression of court aesthetics, nor a product of Franciscan theology or demonstration of its author's sklils, but a complex sign, in which all these aspects merge into one whole.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten