S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten