Publikace

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten