S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Článek je recenzí knihy "Konec dějin umění" od Hanse Beltinga. Článek zdůrazňuje zásadní význam autorovy revize tradičních dějin umění a architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten