Publikace

Článek je recenzí knihy "Konec dějin umění" od Hanse Beltinga. Článek zdůrazňuje zásadní význam autorovy revize tradičních dějin umění a architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten