Publikace

K sociologii sklípkových kleneb (recenze: M. a O. Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, Praha 1998)

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, Praha 1998, recenze zabývající se sociologií sklípkových kleneb

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten