S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear and Mandala Symbolism in the Late Middle Ages

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Last Judgement Rosenberg. Vision, fear, and the symbolism of the mandala in the late Middle Ages. Paul Kalina explains the roots of such a portrayal, which is probably related to a cult that advocated a number of holy adoration of mankind simultaneously.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten