Publikace

Chytré materiály, část 3: Tato část se zabývá nano-, piko a femtomateriály.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten