S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Materiály změny skupenství

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Materiály změny skupenství /PCM/ hromadí nebo vydávají teplo během reverzibilní změny skupenství způsobené tepelnou, elektrickou nebo magnetickou aktivitou. Materiály akumulující energii změnou skupenství jsou už teď použvány v mnoha akumulačních systémech společně s využíváním solární energie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten