S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

V minulém století došlo k velkému rozkvětu ve vývoji mateiálů s potenciálem použití v textilním průmyslu, které pak měly rostoucí vliv na architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten