Publikace

Nové materiály slibují změnit stavebnictví

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Článek vznikl na základě rozhovoru s redaktorem deníku a prezentuje i formou citací názory M. Floriána na danou problematiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten