S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nové materiály slibují změnit stavebnictví

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Článek vznikl na základě rozhovoru s redaktorem deníku a prezentuje i formou citací názory M. Floriána na danou problematiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten