S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Keramika jako inteligentní materiál

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten