S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Talenty s naděje III: Oldřich Fára, Miloš Florián: Návrh na dostavbu Staroměstské radnice. Návrh na Playhouse in Amsterdam

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Talenty s naděje III: Oldřich Fára, Miloš Florián: Návrh na dostavbu Staroměstské radnice. Návrh na Playhouse in Amsterdam

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten