Publikace

Z odborného tisku. Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2013

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice průzkumů památek vydaných v průběhu roku 2013

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten