Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Z obsahu odborných časopisů

Mgr. Blanka Kynčlová

Monitoring českých architektonických časopisů: Architekt, Stavba, Era a další

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten