Publikace

De la forme au lieu + de la tectonique

doc. Ing. Michaela Brožová

Článek je recenzí monografie "De la forme au lieu + de la tectonique" od švýcarského architekta a pedagoga prof. Pierra von Meisse z EPFL Lausanne. Jedná se o komplexní a systematické zpracování jedné z nejobtížněji předávaných disciplin - architektonického navrhování. Recenze si klade za cíl seznámit českou odbornou veřejnost s koncepcí knihy, jeím obsahem a rozborem vybrané kapitoly O prostoru osvětlit autorův přístup k základním architektonickým fenoménům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten