Publikace

Architektura a knihovna/ úhel pohledu: interiér

doc. Ing. Michaela Brožová

Architektonické řešení knihovny je víc než pouhé zajištění jejího funkčního využití. Architektonické řešení knihovny nabízí příležitost k oslavě její důležitosti a významu. Vzhled knihovního prostoru se může stát magickou silou, která propojí knihovní fond a používanou technologii s uživateli a zaměstnanci knihovny ve spontánní oslavu lidského snažení. Příspěvek se zabývá historickými i novodobými aspekty knihovního interiéru a nezbytnými požadavky pro vznik kvalitního prostředí v současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten