S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Presentation of Architectural Design Studio Course

doc. Ing. Michaela Brožová

Sokrates - European Network of Heads of Schools of Architecture in Czech Republik

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten