S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Land Use Modelling in the Czech Republic: An Experimental Approach with Limited Data

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

The ultimate objective of the project presented here is to apply the theoretical concepts and the methodology of urban modelling to a sustainability assessment of local spatial development in Czech Republic. The approach is to replicate the urban growth dynamics of a catchment area of a medium-size town in the form of a simulation model, and to predict alternative scenarios of the future land-use pattern.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten