S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prostorový standard podporovaného bydlení v evropském kontextu

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Veronika Peňázová

V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se do české odborné diskuse vrátila i otázka prostorového standardu podporovaných bytů. Článek shrnuje výsledky výzkumu porovnávajícího vývoj prostorového standardu čtyř evropských zemí (Německo, Velká Británie, Polsko a Česko) s odlišným přístupem k otázkám veřejně podporovaného bydlení. Prezentovaná analýza přispívá k porozumění provázanosti prostorových parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou a dále k lepšímu pochopení významu prostorových parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten