Publikace

Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten