S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten