S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Generel veřejných prostranství Prahy 10 - online publikace

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Šárka Jahodová

Generel veřejných prostranství je dokumentem systematicky organizujícím území z hlediska veřejných prostranství, usnadňujícím jejich běžnou správu. Zároveň je koncepční vizí, strategickým rámcem dlouhodobého rozvoje území, která je na Praze 10 založena na obytné kvalitě míst, různorodém charakteru lokalit a založení systému zelené prostupnosti území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten