S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Článek se zabývá problematikou českých modernistických sídlišť. Popisuje jejich specifika v oblasti urbánní morfologie a řešení veřejných prostranství a implikace těchto parametrů ve vztahu k adaptabilitě tohoto typu prostředí na společenské a technologické změny. ZA pomoci příkladů z případových studií ilustruje možné vstupy do tohoto typu zástavby, které by vylepšili čitelnost a srozumitelnost prostředí stejně jako jeho rezidenční atraktivitu. Článek představuje výstupy rozsáhlého výzkumného projektu "Sídliště, jak dál?".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten