S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Biografie architektů

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Průvodce po moderní architektuře Čech uzavírá řadů tří publikací vydávaných v rozmezí bezmála 20 let nakladatelstvím Zlatý řez. Po knize Praha – architektura XX. století (1996) a Česká republika – architektura XX. století, díl I. Morava a Slezsko (2005), přichází nyní závěrečná publikace Česká republika – moderní architektura, díl II. Čechy (2014). Tento poslední svazek je přitom suveréně nejobsažnější. Zatímco pražský průvodce zahrnoval ve svém rozšířeném vydání 319 hesel (z toho 240 tzv. velkých hesel), moravský průvodce celkem 1055 hesel (z toho 297 tzv. velkých hesel), obsahuje díl Čechy informace o celkem 2137 stavbách a stavebních souborech (z toho 450 tzv velkých hesel) řazených teritoriálně k 21 mapovým listům. Celá série včetně závěrečné publikace je vůbec prvním pokusem o celoplošné systematické zmapování moderní architektury na území České republiky včetně venkovských oblastí. Publikace je doplněna o krátký nástin urbanistického vývoje 13 nejvýznamnějších center moderní architektury Čech, stručné životopisy vybraných architektů a dále bohatý rejstříkový aparát. Kapitola obsahuje stručné životopisy 147 předních moderních architektů působících na území Čech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten