S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Záznam diskuse na téma Koordinovaná výstavba individuálního bydlení

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Kapitola je záznamem diskusního panelu na téma Koordinovaná výstavba individuálního bydlení, pořádané Ústavem nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Výběr hostů byl proveden tak, aby se mezi diskutujícími nacházeli zástupci komerční, veřejné a také akademické sféry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten