Publikace

Záznam diskuse na téma Koordinovaná výstavba individuálního bydlení

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Kapitola je záznamem diskusního panelu na téma Koordinovaná výstavba individuálního bydlení, pořádané Ústavem nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Výběr hostů byl proveden tak, aby se mezi diskutujícími nacházeli zástupci komerční, veřejné a také akademické sféry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten