S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Michal Kohout - Roman Koucký (Zlatí orli) O našich městech na počátku devadesátých let

prof. Ing. arch. Michal Kohout, prof. Ing. arch. Roman Koucký

Text M.Kohouta a R. Kouckého reaguje na aktuální situaci v období zásadních institucionálních a legislativních změn v architektuře a urbanismu polistopadového Československa. Předjímá problém živelné (dez)urbanizace v zemi, kde po období centrální stání regulace navrhování a výstavby vstupuje privatizovaná tvorba architektury a urbanismu na globalizovaný trh.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten