Publikace

Článek představuje stavbu obytného souboru Vackov s popisem jeho přínosu pro českou architekturu - především pojetí poloveřejných a polosoukromých prostor. Součástí je i obrazová příloha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten