S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek představuje stavbu obytného souboru Vackov s popisem jeho přínosu pro českou architekturu - především pojetí poloveřejných a polosoukromých prostor. Součástí je i obrazová příloha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten