Publikace

Cílem projektu bylo vytvořit soudobé městské bydlení reflektující základní prostorové kvality. Důraz byl kladen především na srozumitelnost prostředí, která je hlavním předpokladem pro schopnost jedince se s takovým prostředím identifikovat a přijmout jej jako domov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten