S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Cílem projektu bylo vytvořit soudobé městské bydlení reflektující základní prostorové kvality. Důraz byl kladen především na srozumitelnost prostředí, která je hlavním předpokladem pro schopnost jedince se s takovým prostředím identifikovat a přijmout jej jako domov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten