S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kriteria hodnocení souborů

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten