S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Learning by doing aneb Když ruka myslí

doc. Ing. arch. Hana Seho

Projekt LBD chce nastavit alternativní cestu pro výuku navrhování na FA, „od začátku do konce“, nápad – projekt – materializace - realizace - užívání. Cílem je naučit studenty promýšlet návrh a jeho důsledky, naučit je zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí, optimalizovat navržená řešení z hlediska užitného, estetického, ekonomického, udržitelného ve smyslu potenciálu místa určení a pracovat v týmu. Limity v našem prvním projektu určovaly jeho postup. Byly jimi zejména těžká zařaditelnost do systému výuky, nízký rozpočet, krátký čas na celý proces a jistá nezkušenost v organizaci a řízení projektu souběžně v 5 ateliérech. Z těchto důvodu bylo nutné některá rozhodnutí učinit předem. Byl to rozsah zadání – interiérové schody na danou výšku, předepsaný materiál – CLT desky, způsob prezentace a výstavy – přepravní kontejner. Projekt LBD byl úspěšný. Cíle v rámci limitů byly naplněny. Při pokračování podobných projektů je potřeba více je začlenit do systému vzdělávání na FA, optimalizovat počet studentů ve skupině vzhledem k náročnosti zadání, najít systémovější financování a reálného uživatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten