S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prague lectures-Juliette Bekkering - Michiel Riedijk

doc. Ing. arch. Hana Seho, prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

collection of lectures J. Bekkering and M. Riedijk, student projects masterstudio Bekkering-Riedijk at FA CTU

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten