Publikace

Česká architektura 2008 - 2009

doc. Ing. arch. Hana Seho

Vybraná realizace - bytový dům Na Vysočanských vinicích - v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten