Publikace

Vybraná realizace - vila ve Slivenci- v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období 2001-2002

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten