Publikace

Domov pro seniory Tábor

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

Předprostor nemocnice kdysi pokrývalo pole, dnes ji pokrývá asfaltové parkoviště. Přemíru asfaltu lze změnit ve prospěch zeleně, zachování a výsadba stromů poskytne stín a zmenší měřítko velkých parkovacích ploch. Urbanistickou osu před vstupem do nemocnice lze zpřístupnit chodcům a změnit ji v estetické jádro území. Nejzajímavější vazby a výhledy na centrum města vznikají na východní hranici areálu, v kontaktu s přiléhající Kozí stezkou. Historická stezka má potenciál přivést do území chodce a nastartovat proces sociálního oživení. Centrum je rozděleno na dva objekty. Charakter budov určuje vztah mezi ortogonalitou nemocničních staveb a přírodní nepravidelností rokle. Orientace k rokli sugeruje možnost rozvinutí rostlé struktury hlouběji do území a dá vzniknout vlídným zákoutím. Tvarová zajímavost budov kombinovaná s jednoduchým a snadno čitelným výrazem navazuje na stavební historii táborského regionu. Prostá forma zděné architektury se světlou omítkou navazuje na původně rozšířený strohý výraz budov bez zdobných prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten