S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Industriální topografie / Architektura konverzí: Česká republika 2005–2015

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Konverze pokaždé znamená změnu a přizpůsobení jiné funkci, je zásahem do integrity, i když už dříve poznamenané zánikem funkce původní. Architektura může být právě tak prostředkem ke změně užití a uchování kvalit, na které navazuje, jako především naplněním nových ambicí, případně ovšem i fixováním dobové omezenosti. Do publikace jsou zařazeny industriální budovy a areály, jejichž přizpůsobení novým potřebám proběhlo mezi lety 2005 až 2015 a představují pro toto období charakteristické, třeba i polemické přístupy. Výběr vychází z porovnání databázových podkladů Industriální topografie ČR a přihlíží k výsledkům anketního šetření Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Je součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI (DF11P01OVV016), Industriální topografie České republiky - nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity byla vydána při příležitosti konání stejnojmenné výstavy ve spolupráci a s podporou Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten