S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Železobeton a fénix modernismu - konverze průmyslové architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text mapuje strategie konverzí průmyslové architektury, zejména železobetonových staveb; na pozadí konkrétních příkladů ze zahraničí odhaluje mimořádný potenciál, ale i technické nebo společenské limity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten