Publikace

Železobeton a fénix modernismu - konverze průmyslové architektury

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Ing. arch. Anna Kašíková Sigmundová

Text mapuje strategie konverzí průmyslové architektury, zejména železobetonových staveb; na pozadí konkrétních příkladů ze zahraničí odhaluje mimořádný potenciál, ale i technické nebo společenské limity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten