S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Olomouckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a památek techniky jednotlivých krajů, dosud stále spíš přehlíženého kulturního dědictví, poznamenaného radikální transformací, zatíženého předsudky i ohroženého neznalostí. Industriální topografe České republiky je víceletým výzkumným projektem v rámci programu NAKI (národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR a bezprostředně reaguje na oživený zájem o témata spojená se začátky průmyslové éry, o připomínky historicky a umělecky pozoruhodných technických a průmyslových objektů a průmyslových staveb, které jsou pamětí doby a míst, kde stojí. Kniha lokalizuje 757 objektů ve 402 heslech, obsahuje 8 map a 453 černobílých vyobrazení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten