S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Úskalí nového využití / pivovar v Buštěhradě. Soutěžní projekty

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Kniha představuje výsledky studentské architektonické soutěže na nové využití pivovaru v Buštěhradě, pořádané Ústavem teorie a dějin architektury FA ČVUT, Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a Ústavem památkové péče FA ČVUT v Praze v zimním semestru 2010/2011. Publikace obsahuje 63 soutěžních projektů, historii pivovaru, východiska a způsob hodnocení prací a texty pedagogů a členů poroty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten