S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Výstava a sborník Druhý dech průmyslové architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Výstava studentských projektů na téma "nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje" se konala ve dnech 19. - 26. září 2007 v bývalé Jeřábkově šunkárně (dnes M Factory), v Praze-Holešovicích, Osadní ulici 35. Studentské projekty byly prezentovány také formou reprezentativního sborníku. Pořadatelem a koordinátorem výstavy i editorem sborníku vydaného v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy, bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Výstavy se zúčastnili studenti Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Fakulty umění a architektury TU v Liberci, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty architektury STU v Bratislavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten