S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mlýny bratří Winternitzů. Průmyslové dědictví, rozvoj města a kulturní aktivity

PhDr. Benjamin Fragner

Publikace vychází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti výjimečné industriální památky a celého souvisejícího areálu někdejších mlýnů v Pardubicích. Provoz tohoto výrobního celku byl ukončen v nedávné době a majitel začal jednat o jeho prodeji. Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze proto uspořádalo workshop, hledající nové využití mlýnů za účasti studentů, pedagogů a mnoha odborníků nebo praktikujících architektů, kteří se tématem průmyslového dědictví a jeho konverzí zabývají. Paralelně vzniká občanská iniciativa Mlýny městu, která se souhlasem současného vlastníka mlýnů pořádá v areálu několikatýdenní festival Automatické kulturní mlýny. Publikace mapuje minulost Winternitzových mlýnů a jejich vývoj, popisuje jejich technologii, avšak věnuje se také nejaktuálnějšímu dění ve mlýnech, možnostem města a občanské iniciativy ovlivnit jejich budoucí osud. Přináší komentované studentské projekty a koncepty nového využití této památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten