Publikace

Mlýny bratří Winternitzů. Průmyslové dědictví, rozvoj města a kulturní aktivity

PhDr. Benjamin Fragner, Ing. arch. Anna Kašíková Sigmundová

Publikace vychází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti výjimečné industriální památky a celého souvisejícího areálu někdejších mlýnů v Pardubicích. Provoz tohoto výrobního celku byl ukončen v nedávné době a majitel začal jednat o jeho prodeji. Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze proto uspořádalo workshop, hledající nové využití mlýnů za účasti studentů, pedagogů a mnoha odborníků nebo praktikujících architektů, kteří se tématem průmyslového dědictví a jeho konverzí zabývají. Paralelně vzniká občanská iniciativa Mlýny městu, která se souhlasem současného vlastníka mlýnů pořádá v areálu několikatýdenní festival Automatické kulturní mlýny. Publikace mapuje minulost Winternitzových mlýnů a jejich vývoj, popisuje jejich technologii, avšak věnuje se také nejaktuálnějšímu dění ve mlýnech, možnostem města a občanské iniciativy ovlivnit jejich budoucí osud. Přináší komentované studentské projekty a koncepty nového využití této památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten