S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Co jsme si zbořili / Bilance mizející průmyslové éry

PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Na jedné straně v krátké době až neuvěřitelný růst zájmu o průmyslové dědictví - od rozeznání architektonických a urbanistických hodnot, které reprezentuje, tušení jeho významu pro lidské zakotvení, snahy porozumět vědeckým a technickým ambicím, po inspiraci umělecké tvorby a dramatické zážitky, které poskytuje. A souběžně, možná i proto, že jsme už lépe vybaveni bourací technikou, účinnějšími destrukčními metodami i neodolatelnější finanční motivací, rychleji než kdy předtím drtíme, co jsme se sotva naučili brát znovu do rukou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten