S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Proměny životního stylu přinášejí nové formy bydlení ve městě i na venkově, které doplňují běžné rodinné domy a byty. Kompaktní či sousedské bydlení, prefabrikované a mobilní domy nebo minimalistické tendence postupně pronikají z ciziny i k nám.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten