S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rodinné domy – možnosti a paradoxy

Ing. arch. Petr Pištěk

Individuální bydlení poskytuje stavebníkům/architektům značnou svobodu. Převedení životního stylu a rodinných i společenských vazeb do prostorového řešení ovšem přináší řadu otázek a sporných či paradoxních momentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten