Publikace

Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě

JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Drdácký, prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten