Publikace

Analýzy užívání městského jádra

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Šárka Jahodová

Nedílnou součástí hodnoty a vnímání historických jader měst jsou, kromě jejich fyzické podoby i okolnosti, do kterých jsou vsazeny, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jejich rámci. Článek se věnuje významu, klasifikaci a možnostem sledování těchto projevů, jejichž regulace a koordinace může přispět k zachování vnímané autenticity památkových souborů. Hlubší znalost těchto jevů a jejich dynamiky, může být i významným faktorem plánování a širšího koncepčního uvažování o využívání a správě historických částí měst v přirozeném procesu měnících se životních podmínek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.