Publikace

Změny způsobu využití historického jádra

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Šárka Jahodová

Hodnotu historických jader měst kromě jejich fyzické podoby nedílně spoluvytvářejí i jejich vztahy k okolí, okolnosti, do nichž je historické jádro vsazeno, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jeho rámci. Článek se věnuje významu, klasifikaci a možnostem sledování různých způsobů využití městských jader především v urbanistickém měřítku. Jejich regulace a koordinace může přispět k zachování autenticity památkových souborů. Hlubší znalost těchto jevů a jejich dynamiky významně napomůže plánování a širšímu koncepčnímu uvažování o využití a správě historických částí měst v přirozeném procesu měnících se životních podmínek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.