Publikace

Architecture in the age of the 4th industrial revolution

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.