S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Membránová architektura

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Publikace příbližuje používání softwarové podpory určené k navrhování membránových konstrukcí. Odborná kniha také uvádí zásady prostorového navrhování těchto konstrukcí, doplněné o analýzy vybraných staveb, které reprezentují uplatnění membránových materiálů v současném stavebnictví. V českojazyčném prostředí se jedna o první ucelenou publikaci, ktera se výhradně zabývá tímto specefickým oborem architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten